Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119- RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z wskazanym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Sławomir Kłos Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, 82-522 Sadlinki, ul. Lipowa 2
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i realizacji umów, sprzedaży produktów i usług, kontaktów biznesowych, prowadzenia analiz, statystyk, komunikacji z kontrahentami i klientami, odpowiedzi na pisma i wnioski, ochrony i dochodzenia roszczeń, działaniami organizacyjno-technicznymi w zakresie archiwizacji, ochrony i niszczenia danych, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz inne potrzeby w ramach prowadzonej działalności stanowiące uzasadniony interes administratora oraz niezbędnymi dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie– wyrażonej zgody na przetwarzanie (art. 6.1.a RODO) , w zakresie przetwarzania niezbędnego do zawarcia i wykonania umowy (art. 6.1b), dla wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6.1c) oraz dla realizacji innych celów w granicach prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6.1f RODO)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym podmioty którym przekazano obsługę wybranych obszarów działalności administratora – outsourcing usług księgowych, obsługa poczty, serwisu internetowego w tym w szczególności narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w jak np. Google Analytics, Gogle Plus
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów , w tym w szczególności, dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora - dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego lub na skutek wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji w tym profilowane.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Chciałbys poznać szczegóły naszej oferty, dowiedzieć się co moglibyśmy dla Ciebie jeszcze zrobić, zapytać o ceny naszych usług?
Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

naviul. Lipowa 2, Sadlinki 82-522
tel55 645 22 09
tel2 +48 602 382 618
tel2 +48 509 225 811
mailtransport.klos@gmail.com

 

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.